Logo Centar za kulturu Loznica

Музеј Јадра

Музеј Јадра је смештен у згради која је саграђена почетком ХХ века. Грађена је као једноспратно здање пословно-стамбене намене, на углу две улице на регулационим линијама. У приземном делу је била смештена прва апотека у Лозници. Угаони део је засечен и на њему је постављен репрезентативни улаз са степеништем испред, а на спрату је полукружни еркер са куполом. Лево и десно од главног улаза је по један излог, док су остали отвори прозорски. На спратном делу, поред еркера на углу, постављен је и конзолни балкон са украсном оградом од кованог гвожђа, на који се излази кроз балконски портал исте ширине као и остали прозорски отвори на објекту, који су груписани по два, а између којих је лоцирани пиластри у висини целог објекта. Декоративна пластика је рађена под утицајем сецесије у комбинацији са неоренесансним елементима. Кров је сложен са бибер црепом као покривачем и декоративном оградом од кованог гвожђа у врху кровне конструкције. Данас се у овом објекту налази стална поставка Музеја Јадра који покрива рад три општине – Мали Звроник, Љубовија, Крупањ и град Лозница. Музеј Јадра је 2008. Године реновиран и том приликом је обогаћена стална поставка завичајног музеја.